Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. jako wiod±ce biuro projektowe specjalizuje się w projektowaniu portów, stoczni, nabrzeży i falochronów. Opracowujemy również ekspertyzy, orzeczenia, programy inwestycyjne oraz studia w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego jak i szeroko pojętej hydrotechniki. W zakres usług oferowanych przez nasze biuro wchodz± także nadzory autorskie, inwestorskie oraz odbiory robót.


Falochron w Świnoujściu Naprzeże Pomorskie w Gdyni Terminal Kontenerowy DCT w Gdańsku

RUSSIAN VERSION   ENGLISH VERSION   RUSSIAN VERSION